Ze względu na likwidację firmy

AUTO-MOTO „T&M”

informujemy,
że nasz serwis samochodowy
od 1.10.2018r. jest

NIECZYNNY